logo Subaru Impreza 555

Sun Star 5527 1:18
555 Hong Kong Beijing Rally 1995
#16 flag Lu Ning Jun Chen Xue Zhong
logo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo